Välkommen till VROM!

Volvo Rendezvous & Owners Meeting  VROM är en ideell förening som årligen arrangerar en träff för Volvo-entusiaster från hela världen. Bakom VROM, Volvo Rendezvous & Owners Meeting, står de svenska Volvoklubbarna samt Volvo Cars Heritage. Mer information om vår organisation, våra sponsorer och vårt uppdrag hittar du på fliken om VROM 


Hej alla Volvovänner! 

Idag har vi tyvärr varit tvungna att ta det beslutet vi in i det längsta hoppas att inte behöva ta och det är att ställa in VROM 2021. Förutsättningarna för att kunna arrangera ett VROM i Augusti ser i dagsläget, med nuvarande restriktioner kring Corona, alldeles för osäkra ut. Med endast två månader kvar och med det osäkra läget som fortfarande råder har vi beslutat att ställa in även årets VROM. Oerhört tråkigt tycker vi förstås och detta var absolut inget vi varken trodde eller hoppades på för ett år sedan, men nu är situationen som den är.

Vi satsar nu på VROM 2022 och återkommer med ett datum för detta senare i höst. På återhörande! 

 


Information om nästa års upplaga kommer att publiceras här och på vår Facebooksida samt på Volvoklubbarnas egna hemsidor. 

 

Du kan såklart också hitta på Facebook. Gilla oss och få information och de senaste uppdateringarna för årets VROM. Klicka på bilden nedan för att komma dit!  

____________________________________________________________________


VROM is a nonprofit organization that annually organizes a meeting for Volvo enthusiasts from around the world. Behind VROM, Volvo Rendezvous & Owners Meeting, are the Swedish Volvo clubs and Volvo Cars Heritage. More information about our organization, our sponsors and our mission, please visit the tab about VROM. 


Hello Volvo friends! 

Today, unfortunately, we have had to make a decision we did not hope for and that is to cancel VROM 2021. The conditions to be able to arrange a VROM in August currently look, with current Corona restrictions, far too uncertain. With only two months left and with the uncertain situation that still prevails we have decided to cancel this year's VROM as well. Incredibly boring, we think, of course, and this was absolutely nothing we either thought or hoped for a year ago, but now the situation remains as it is and this is what we have based our decision on. 

We now look forward to VROM 2022 and will return with a date later this fall. See you!Information about next year's edition, will be published here and on our Facebook page and on the Volvo clubs own websites.

You can of course also find on Facebook. Like us and get the information and the latest updates on this year's VROM. Click on the image below to get there!  

 


VROM 2020 genomförs i samarbete med följande sponsorer: 
 

Tidningen Klassiker


Dalbo Fordonstektik


VerktygsbodenVP Autoparts