Välkommen till VROM!

Volvo Rendezvous & Owners Meeting  

Med anledning av årets upplaga av VROM skulle vi vilja rikta ett stort tack till alla medverkande Volvo-klubbar, funktionärer, rallyåkare, försäljare och framför allt alla besökare under VROM 2016! Tack alla ni!

2016 års VROM bjöd på studiebesök på Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve, men tillhörande provkörning på Volvo Lastvagnars provbana i Torslanda. Ett mycket uppskattat event av de 160 föranmälda besökarna. Lite drygt 140 bilar åkte vårat veteranbilsrally från Uddevalla ner mot Göteborg, ett mycket uppskattat inslag under VROM.

På söndagen marknad och utställning i Arendal hade närmare 80 marknadssäljare på plats, ca 550 besökande bilar samt flertalet tusen besökare vilket gör oss till den i särklass största Volvoträffen i västra Sverige!

Nu riktar vi in oss mot VROM 2017, ett lite mer speciellt år med tanke på att vi fyller 30 år som träff!  

VROM är en ideell förening som årligen arrangerar en träff för Volvo-entusiaster från hela världen. Bakom VROM, Volvo Rendezvous & Owners Meeting, står de svenska Volvoklubbarna samt Volvo Cars Heritage. Mer information om vår organisation, våra sponsorer och vårt uppdrag hittar du på fliken om VROM

2017 års upplaga av VROM äger rum mellan den 18-20 augusti och blir därmed den 30:e i ordningen sedan starten 1987.  Vi håller som vanligt till ute på Arendal Skans, Göteborg. Aktuell information om årets upplaga hittar du under VROM 2017, på vår Facebooksida samt på Volvoklubbarnas egna hemsidor. 

Du kan såklart också hitta på Facebook. Gilla oss och få information och de senaste uppdateringarna för årets VROM. Klicka på bilden nedan för att komma dit!  

____________________________________________________________________


On the occasion of this year's edition of VROM, we would like to say a big thank you to all the participating Volvo clubs, volunteers, rally racers, sellers and especially to all visitors during VROM 2016! Thank you all!

2016 VROM invited to study the Volvo Trucks plant in Tuve, and the associated test driving at Volvo Trucks test track in Torslanda. A very popular event for the 160 pre-registered visitors. On Saturday just over 140 cars went on our classic car rally, from Uddevalla down to Gothenburg, a very popular feature for VROM.

Sunday's market and exhibition in Arendal had nearly 80 market sellers on site, about 550 visiting cars and several thousand visitors, which makes us by far the largest Volvo meeting in western Sweden! 

Now we are focusing toward VROM 2017, a little more special year given the fact that we celebrate 30 years as a Volvo meeting!  

VROM is a nonprofit organization that annually organizes a meeting for Volvo enthusiasts from around the world. Behind VROM, Volvo Rendezvous & Owners Meeting, are the Swedish Volvo clubs and Volvo Cars Heritage. More information about our organization, our sponsors and our mission, please visit the tab about VROM.

The 2017 edition of VROM will take place between August 18 to 20, thereby becoming the 30th since the beginning in 1987. We are located at Arendal Skans, Gothenburg. Current information about this year's edition, see VROM 2017 in English, on our Facebook page or the Volvo clubs own websites.

You can of course also find on Facebook. Like us and get the information and the latest updates on this year's VROM. Click on the image below to get there!  


VROM 2017 genomförs i samarbete med följande sponsorer: